Som coach kan jag hjälpa till med bland annat följande:

  • Personlig livsplanering
  • Frågor om relationer och kommunikation med andra människor
  • Jobbiga situationer på jobbet och / eller privat
  • Svårigheter vid beslutsfattande och stöd vid utvärderande av alternativ
  • Personlig tidsmanagement

Vad betyder egentligen systemisk coaching?

Coaching är en tidsbegränsad process där coach och coachee har regelbundna träffar för att diskutera det aktuella temat/problemet som coacheen vill ”lösa”. Genom speciella  frågetekniker och ärlig feedback hjälper coachen till att ta sätt upp mål, beroende på situation arbetsrelaterade eller privat, och stöttar även i processen att uppnå dessa. Coachen utmanar coacheens perspektiv och försöker även att få denne att se situationen ur en annan vinkel och på det sättet hitta idéer och möjligheter att finna en passande lösning.

Systemisk coaching innebär att man tar hänsyn till att vi människor befinner oss i flera ”system” samtidigt. Det kan vara arbetsplatsen, familjen, vänskapskretsen eller liknande. Den systemiska synen får oss att inse att en liten beteendeförändring i ett av systemen kan ha en stor påverkan i våra olika system och att resurser att lösa ”problemen ” kan hittas på olika håll i systemen.

Vad coaching inte är:

Coachen har inga expertkunskaper där det avgörs vad som är ”rätt” eller ”fel”. Coachen utgår från coacheens egna resurser och hjälper till att utifrån dessa hitta lösningar. Coaching fokuserar på vad man kan gör åt en situation i framtiden och gräver inte in ”problemet”.